Đầu tư LDG (LDG): Quý 4 lãi vỏn vẹn 342 triệu đồng do hụt nguồn thu tài chính

Kết thúc năm 2020, Đầu tư LDG (LDG) chỉ lãi 12 tỷ đồng – chính thức vỡ kế hoạch lãi 601 tỷ đồng mà cổ đông giao phó.