Nhớ đồng chí Tráng A Pao!

Năm 2002, khi tôi mới về công tác tại Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, một trong những người đầu tiên tôi được gặp là đồng chí Tráng A Pao, Ủy viên Thường vụ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam. Ấn tượng về lần gặp đó và những kỷ niệm được cùng ông đi công tác các địa phương trong những năm tháng ở Hội sẽ không bao giờ phai mờ trong tôi.