Một cuốn sách hay tiếp thêm niềm tự hào dân tộc

"Văn hoá nước và hàng hải thời cổ của Việt Nam" của nhà nghiên cứu Vũ Hữu San do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 2017 là cuốn sách viết về văn hóa nước, văn minh hàng hải của người Việt cổ với nhiều tư liệu rất đáng trân trọng! Xin chia sẻ bài viết về cuốn sách của tôi.