Những doanh nghiệp sở hữu ngành nghề kinh doanh "độc, lạ" trên sàn chứng khoán: Bất ngờ với doanh nghiệp có chỉ số PE dưới 1

Hàng loạt những doanh nghiệp mang danh "độc quyền ngành nghề" trên sàn chứng khoán – và danh sách đang ngày một nối dài.