Cổ phiếu chuỗi cửa hàng game đang gặp khó khăn - GameStop đã gây chấn động phố Wall như thế nào?

Đội quân đầu tư cá nhân đã đẩy vốn hóa của một nhà bán lẻ game lên mức 28 tỷ USD.