VnSteel (TVN) báo lãi trước thuế năm 2020 đạt 642 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch

Trong đó, quý 4/2020 VnSteel lãi sau thuế 235 tỷ đồng.

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và kết quả kinh doanh cả năm 2020.

Trong đó, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 8551 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần doanh thu đạt được quý 4/2019, trừ chi phí giá vốn, quý 4 vừa qua VnSteel lãi gộp hơn 490 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó bán hàng dưới giá vốn, lỗ gộp hơn 6,5 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đạt hơn 39 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí tài chính ghi nhận hơn 49 tỷ đồng, trong đó cùng kỳ năm 2019 ghi âm gần 30 tỷ đồng (trong đó quý 4 vừa qua chi phí lãi vay hơn 51 tỷ đồng - giảm 33 tỷ đồng so với cùng kỳ) – nguyên nhân chủ yếu do khoản hoàn nhập dự phòng và lỗ chênh lệch tỷ giá.

Ngoài ra, doanh thu tăng cũng kéo theo chi phí bán hàng tăng 45 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 102 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 156 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 227 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các công ty liên doanh liên kết mang lại khoản lãi 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ gần 47 tỷ đồng. VnSteel cho biết, quý 4 năm nay thị trường thép có sự đột biến, giá thép tăng mạnh. Cùng với đó, lợi nhuận từ các công ty trong khối liên doanh liên kết cũng tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận tăng.

Kết quả, quýt 4 VnSteel báo lãi sau thuế đột biến 235,6 tỷ đồng, tăng mạnh so với số lỗ gần 112 tỷ đồng ghi nhận trong quý 4/2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 220 tỷ đồng.

VnSteel (TVN) báo lãi trước thuế 642 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch được giao - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 31.377 tỷ đồng, giảm 7,8% so với năm trước đó. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 1.705 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,4% lên 5,4%.

Trong năm doanh thu tài chính tăng 113 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 356 tỷ đồng, chủ yếu do tăng khoản cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi tiền gửi. Còn chi phí tài chính lại giảm được 242 tỷ đồng, xuống còn 288 tỷ đồng, chủ yếu giảm chi phí lãi vay và do công ty hoàn nhập dự phòng giảm giá tổn thất đầu tư.

VnSteel (TVN) báo lãi trước thuế 642 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch được giao - Ảnh 2.

Tuy nhiên, phần lãi/lỗ từ công ty liên doanh liên kết ghi ấm 155 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đó ghi dương 178 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 41 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 343 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70 tỷ đồng, lên mức 675 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động, khiến lợi nhuận trước thuế còn hơn 642 tỷ đồng, vẫn hoàn thành gấp 6 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 517 tỷ đồng, tăng 25,6% so với lợi nhuận đạt được năm trước đó, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 449 tỷ đồng.

VnSteel (TVN) báo lãi trước thuế 642 tỷ đồng, gấp 6 lần kế hoạch được giao - Ảnh 3.

BCTC ghi nhận, đến cuối năm 2020 VnSteel còn gần 840 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 1-3 tháng, tăng 560 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 670 tỷ đồng (tăng 248 tỷ đồng so với đầu năm) và tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng còn 87,5 tỷ đồng.

Trong khi đó công ty cũng giảm dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn xuống còn 4.761 tỷ đồng (giảm 690 tỷ đồng so với đầu năm) và giảm dư vay nợ thuê tài chính dài hạn xuống còn 2.034 tỷ đồng (giảm 295 tỷ đồng).

Giá trị hàng tồn kho giảm 530 tỷ đồng so với đầu năm, còn 3.753 tỷ đồng, trong đó đã trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 33 tỷ đồng.

Mai Nguyễn

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Link nội dung: https://ehoinhap.vanhoavaphattrien.vn/vnsteel-tvn-bao-lai-truoc-thue-nam-2020-dat-642-ty-dong-gap-6-lan-ke-hoach-a5395.html