Khối ngoại bán ròng 2.674 tỷ đồng trong tuần 24-28/8, 'xả' cổ phiếu bluechip

Nếu chỉ tính giao dịch khớp lệnh, khối ngoại trên HoSE bán ròng 1.843 tỷ đồng. Các cổ phiếu bluechip gồm CTG, VHM, HPG, VCB, VNM hay VRE đều bị bán ròng mạnh.