Nhớ Đại tá, nhà báo Nguyễn Ngọc Châu

Nhớ Đại tá, nhà báo Nguyễn Ngọc Châu, một người học trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một tâm hồn 30 năm trọn nghĩa vẹn tình với ngành Sinh Vật Cảnh Việt Nam.